Disclaimer


Stichting BOG Magazine besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan Stichting BOG Magazine niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan Stichting BOG Magazine dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Stichting BOG Magazine verstrekt door middel van haar website allen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. Stichting BOG Magazine aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website. Hoewel Stichting BOG Magazine alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Stichting BOG Magazine is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. Stichting BOG Magazine kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Stichting BOG Magazine.